Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

Historie

Vznik Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Vestci je datován rokem 1933, přesněji 16.července 1933, kdy byla svolána první schůze, na které se projednalo založení Sboru dobrovolných hasičů. Tehdejší sbor se skládal z 15 členů. Schůze se odbývaly většinou v hostinci u Miškovských nebo v hostinci u bratra Peroutky. V roce 1934 zakoupil sbor stříkací stroj od firmy Stratílek z Vysokého Mýta. V roce 1936 se konal první hasičský ples v hostinci u Miškovských. Téhož roku sbor čítal 40 členů. Každoročně probíhaly na hřišti oslavy narození T.G.Masaryka (vztyčení vlajky, čtení proslovu, zapálení ohňů, hudba). Sbor se zúčastňoval nácvičných župních cvičení, poplachových cvičení a okrskových cvičení. Pro hasiče byly připravovány různé přednášky, odebírali časopis Hasičské rozhledy. V roce 1939 se konala ve Vestci župní přehlídka (sjezd). V tomto roce byly zakoupeny pro hasiče slavnostní kroje za 1.600 Kč. V meziválečné době byla činnost sboru velmi malá. Hasičská zbrojnice se začala stavět v roce 1947, dokončena byla v roce 1948, každý z členů odpracoval 50 hodin zdarma. Roku 1961 se Sbor dobrovolných hasičů podílel na založení divadelního kroužku spolu se svazem mládeže, následně roku 1962 divadelní soubor zanikl. V roce 1964 bylo vytvořeno žákovské družstvo požárníků.

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka